Oskarjeva Grčija s Kreto

MITI IN LEGENDE O ZEVSU, KRETI IN EVROPI

V deželi Tira in Sidona (Mala Azija) je živela princesa Evropa, ki je bila ta ko lepa, da se je vanjo zaljubil sam poglavar bogov Zevs. Ker pa se je bal jeze ljubosumne žene Here in tudi ni upal, da bo osvojil dekletovo srce, si je izmislil zvijačo. Spremenil se je v čudovitega bika. Ko ga je Evropa zagledala, se je želela igrati z njim, in ker je bil tako krotek, si je upala splezati nanj. Prav to pa je bik čakal. Stekel je do obale in zaplaval in de klica je spoznala, da se ne more več vrniti. Nazadnje sta dosegla kopno in bik se je spremenil v mladeniča in se ljubil z njo. Ko je odšel, se je ne srečni Evropi prikazala boginja Afrodita in ji povedala, da je bil njen lju bimec sam Zevs in da se bo tuji del sveta, ki jo je sprejel, odslej imenoval po njej – Evropa. Čez 9 mesecev so se rodili trojčki: Minos, Radamantis in Serpedon, ki so bili začetniki MINOJSKE CIVILIZACIJE. O KRALJU MINOSU, MINOTAVRU IN TEZEJU Evropa se je poročila s kraljem Krete Asteriosom. Kot vladarja ga je nasledil Minos in od tu koloniziral mnoge Kikladske otoke. Poznan je bil kot pravičen sodnik in vladar. Zakone naj bi mu dal sam Zevs. Bil je tudi lastnik mogočne mornarice in zato si je želel dobrih odnosov s Pozejdonom, bogom morja. Želel se mu pokloniti tako, da bi mu žrtvo val nekaj res dragocenega. Pozejdon mu je za žrtvovanje zato podaril prekrasnega belega bika. A bik je bil tako čudovit, da je Minos požrl svo jo obljubo in ga sklenil obdržati. Razjarjeni bog se je odločil za maščeva nje – kralja je kaznoval tako, da se je njegova žena zaljubila v to žival in posledično rodila Minotavra – človeka z bikovo glavo. Da bi kralj Minos prikril to sramoto, je ukazal Dedalu zgraditi labirint, kamor so zver zapr li. Skrivnosti o labirintu ni smel zaupati nikomur, zato je moral za vedno ostati na Kreti. Po legendi je bil Minos strog in krut, saj se je želel maščevati Atencem, ki so ubili njegovega sina Androgeja. Androgej je bil namreč pogu men mladenič, ki je nekoč na slavnostnih igrah v Atenah premagal vse

15

Made with FlippingBook - Online catalogs