Oskarjeva Grčija s Kreto

menjavo prebivalcev. Turki so odšli v Malo Azijo, Grki pa v Grčijo. V tem času je prišlo v Grčijo čez 1,5 milijona Grkov, mnogi so doživeli pravi ge nocid na turških tleh. Samo v Istanbulu se je število Grkov zmanjšalo od nekdanjih 300.000 na začetku 20. st. do okoli 3000 danes … Zaradi vseh teh tragičnih dogodkov so ustanovili leta 1924 drugo Helensko republiko (posledica uspešnega referenduma). Deset let ka sneje so spet vrgli republiko in spet ustoličili kralja. 2. sv. vojna je Grčijo ujela že leta 1940. Italijanski fašisti so napadli grške otoke, Grki pa so skupaj z zavezniki potisnili Italijane v Albanijo. Vmešali so se tudi Nemci in celo Bolgari. Ogromno Židov je bilo deportiranih in usmrčenih v nacističnih taboriščih, več kot 100.000 prebivalcev je umrlo zaradi hude lakote pozimi leta 1941/42, Grki so organizirali odporniško gibanje. Znana je bitka za Kreto , največji vojaški zračni desant v zgodo vini, ki so ga izvedli Nemci na Kreti. Po 2. sv. vojni se je v Grčiji odvijal politični boj med simpatizerji komuni stov in kapitalistov. Nastala je vrsta političnih strank, ki so se delile na levi čarje in desničarje. Situacija je bila zapletena, hkrati pa se je Grčija začela počasi gospodarsko dvigati, stabilizirati, začel se je razvoj turizma, ki je začel prinašati dragocene devize v državno blagajno in seveda turistič nim delavcem. Kralj Konstantin II. je doživel leta 1967 državni udar. Moral je pobegni ti v izgnanstvo. Med leti 1967 in 74 je imela Grčija trdo diktaturo, hkrati pa velike težave na Cipru. Otok se je takrat razdeli na turški in grški del. Iz Pariza pokličejo nekdanjega ministrskega predsednika Konstantina Karamanlisa, ki je živel v prostovoljnem azilu. Karamanlis je bil pristaš zmerne konzervativne politike. Na drugi strani pa je bil naprednejši levi čar Andreas Papandreu, ki je ustanovil stranko PASOK (Panhelensko soci alistično gibanje). Danes je Grčija s odobna demokratična država , članica NATA (od l. 1951), evropske unije (od l. 1981) in številnih mednarodnih organizacij. Od leta 2010 pretresa Grčijo globalna kriza, ki je posledica nestabilnosti v politiki.

11

Made with FlippingBook - Online catalogs