Oskarjeva Burma in Mianmar

Zgodovina V obdobju kolonializma so Britanci Mandalay videli predvsem kot trgovsko središče, vendar je ostal tudi središče burmanske kulture in budističnega izobraževanja. Takrat je bilo v mestu več protibritanskih protestov. V letih 1904-1905 je Mandalay prizadela kuga in število prebivalcev se je zmanjšalo za tretjino. Med drugo svetovno vojno so leta 1942 veliko škodo povzročila japonska bombardiranja. V času japonske okupacije (1942-1945) je bilo v vladarski palači skladišče japonskih rezerv, zato so jo zavezniška letala do tal porušila. Ob koncu prejšnjega stoletja so zgradili njeno repliko. Ob neodvisnosti Mjanmara pa do devetdesetih let je bil Mandalay spet vodilno izobraževalno središče, saj je na tamkajšnji univerzi študirala večina študentov z območja Zgornje Burme. Tektonika Mesto stoji na območju tektonsko aktivnega Sagainškega preloma med Sundsko in Burmansko litosfersko mikroploščo. Od 80-ih let prejšnjega stoletja so na videz mesta in sestavo njegovega prebivalstva občutno vplivali potresi. Pri tem so bile za Mandaly značilne nizke hiše in prašne ceste s številnimi kolesarji. Potresi so povzročili, da so nastale velike zaplate praznih zemljišč, ki so jih pokupili kitajski priseljenci iz Junana. V 90-ih letih prejšnjega stoletja se jih je priselilo od 250.000 do 300.000, tako da je zdaj njihov delež v celotnem prebivalstvu med 30% in 40%. Prišleki Čeprav se Mjanmarci pritožujejo, da mesto izgublja svoj šarm in postaja kitajski satelit, je navzočnost Kitajcev pripomogla h gospodarski revitalizaciji mestnega središča, ki je zdaj na novo pozidano s stanovanjskimi bloki, poslovnimi stavbami, hoteli in blagovnicami. To Mandalayu vrača vlogo pomembnega središča, ki povezuje Zgornjo in Spodnjo Burmo ter gledano širše, Kitajsko in Indijo. Gospodarstvo V mestu cvetijo tradicionalna industrija, predvsem tkanje svile in preprog, obdelava žada, dragih kamnov in lesa, izdelava marmornatih in bronastih kipcev Bude ter obdelava zlatih in srebrnih lističev. Veliko

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online