Oskarjev Maroko

PRIHOD ISLAMA 682 Prihod Arabcev pod vodstvom Uqbe Ibn Nafija. S seboj prinesejo tudi novo vero – Islam, ki jo večina prebivalcev (Berberov) hitro sprejme. 711 Začnejo se muslimanska osvajanja Španije pod vodstvom arabskega poveljnika Muse ibn Nuseir in njegovega generala Tarika ibn Ziada (gora Gibraltar poimenovana po njemu). 788–926 Arabski voditelj Moulay Idris (potomec preroka Mohameda) združi arabska in berberska ozemlja v enotno državo. To je začetek prve maroške dinastije, imenovane dinastija Idrisidov . Po njegovi smrti oblast prevzame njegov sin Moulay Idriss II. , ki prestolnico dežele preseli v Fez . V 10. stoletju dinastija razpade in Maroko se razdeli na več manjših kraljestev. ALMORAVIDI, ALMOHADI, MERINIDI IN WATASIDI 1062 Maroko je zopet združen v enotno državo, tokrat pod berbersko dinastijo Almoravidov . Ustanovitelj dinastije, Yusuf ibn Tashfin je bil strog musliman, ki naj bi živel zelo asketsko življenje. Njegovi privrženci so znani kot Almoravidi, iz arabske besede al-murabit, kar pomeni 'puščavnik'. Prestolnica je v Marakešu . Almoravidi osvojijo velik del Španije in zahodne Alžirije. 1147 Novo berbersko pleme pod vodstvom Ibn Tumarta prevzame oblast in prestolnico preseli v Fez. To je začetek nove dinastije, imenovane dinastija Almohadov . Ime prihaja iz arabske besede al- muwahid, kar pomeni 'tisti, ki razglaša enost boga'. Dinastija doseže svoj vrhunec v letih 1184-1199 pod vodstvom Yacuba al Mansourja, nato zaradi notranjih sporov postopoma propada. 1248 Lokalno pleme Beni Merin osvoji oblast in prestolnico preseli v Fez. Sledi kratkotrajno obdobje razcveta pod dinastijo Merinidov, ki so znani po fini islamski umetnosti . 15. stoletje Po propadu Merinidov sledi obdobje kaosa in notranjih spopadov. Začetki portugalskih in španskih vpadov. Takrat vladajo Watasidi (1465 – 1554), ki so znani kot vojaška dinastija, saj je bilo njihovo obdobje čas vojskovanj in ne kulture ter blagostanja.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online