Oskarjev Madagaskar

KULT PREDNIKOV - RAZANA Malgaši si ne delijo samo istega jezika, ampak tudi vero v moč umrlih prednikov (razana). Verjamejo, da če se bodo spominjali prednikov, bodo le-ti posredovali v duhovnem svetu in bodo zaščitili svoje potomce na različne načine. Ti predniki imajo zanimivo moč, saj njihove želje narekujejo obnašanje družine ali skupnosti. Vera in tradicija sta združeni v znanju prednikov, to je kultura naroda. Spoštovanje do starejših in vljudnost do vseh ljudi pa je del te tradicije. Za časa življenja Malgaši nimajo take veljave, kot jo pridobijo s smrtjo – takrat postanejo visoko spoštovani predniki. VINTANA Je zakon narave, je usoda in nasprotovati ji nima nikakršnega pomena. Postavil jo je Bog in izvajali so jo predniki. Vintana je po celem otoku enaka, z malimi razlikami. Njen namen je, da ljudje vedo, kaj je priporočljivo narediti na določeni dan in kaj ne. Nekateri dnevi so dobri, drugi so slabi in če je fady (prepoved) nekaj narediti danes, je lahko za to opravilo odličen dan jutri. Vsako leto ima 12 vintan (12 mesecev), vsak mesec 28 vintan (lunarni mesec ima 28 dni) in vsak teden sedem vintan. Vsak dan v tednu je zaznamovan s svojo barvo. Barva dneva je smernica, kako spremeniti slabo usodo dneva v dobro. Za vintano skrbi “mpanandro” (»tisti, ki dela dan«), astrolog, ki naj bi bil star in siv, ker samo kot tak premore dovolj modrosti in znanja o vintani. Svetuje, kdaj je primeren čas in dan za poroko, pogreb, obrezovanje … Za vsak pomemben dogodek v življenju se malgaši posvetujejo z mpanandrom. V vsakem gospodinjstvu ima vintana točno določeno mesto na steni hiše, ki določa funkcijo in karakter. Začne se v SV kotu hiše in se giblje v smeri urinega kazalca. Vintana kroži 12 krat v letu (12 mesecev). Vintano se lahko spremeni. FADY Ukazi prednikov so izvrševani v dokaj komplicirani mreži fadijev. Običajno so to napotki v odnosu, pri nalogah, hrani, o dnevih v tednu, ko je nekaj nevarno, za živali, rastline …

18

Made with FlippingBook flipbook maker