Oskarjev Egipt

KRATKA ZGODOVINA 3100 pr. n. š. PRVA ZDRUŽITEV EGIPTA: Pokrajini Zgornjega in Spodnjega Egipta sta prvič združeni v enotno deželo, vodi jo faraon, kralj združenega Egipta, administrator in duhovnik, pred ljudstvom živeč predstavnik bogov. Poplavljanje Nila obvladuje z gradnjo jezov in prekopov. Egipt se začne razvijati v mogočno civilizacijo. Kralj Menes ustanovi novo prestolnico Memfis, 22 km stran od Kaira. 2686–2181 pr. n. š. STARO KRALJESTVO: Faraon Džoser vzpostavi kult sončnega boga Raja, arhitekt Imhotep zgradi stopničaste piramide v Sakari (najstarejša zgradba iz kamna), ki simbolično pomenijo stopnice, po kateri umrli faraon preide v življenje v onostranstvu. V času 4. dinastije nastanejo veličastne piramide v Gizi. Zadnji faraon starega kraljestva je Pepi II. 2134–2023 pr. n. š. PRVO VMESNO OBDOBJE: Vrsti skromnih poplav sledi obdobje lakote in splošnega nereda. Egipt se spet loči na več manjših delov brez vladarja. Lokalni poglavarji se razglašajo za kralje in ustanavljajo lastne dinastije. 2033–1650 pr. n. š. SREDNJE KRALJESTVO: Čas politične ekspanzije in gospodarskega razcveta. Močna 11. dinastija (faraon Mentuhotep) spet združi Egipt, center je v Tebah (današnji Luksor). Vzpostavijo trgovske poti, razvija se rokodelstvo. Faraon Amenemhet je zadnji v času srednjega kraljestva. V Egipt se priseljujejo tujci, pridobivajo na moči in povzročijo razpad države. 1660–1570 pr. n. š. DRUGO VMESNO OBDOBJE: Z izumrtjem 13. dinastije Egipt znova zapade v kaos. Vpadajo Hiksi (‘vladarji tujih dežel’), ki niso egipčanskega porekla ter vladajo kot 15. in 16. dinastija; prinesejo novosti: konja, bojni voz, bronasto orožje, sestavljeni lok. 1570–1070 pr. n. š. NOVO KRALJESTVO: Hiksom se zmagovito upre družina iz Luksorja, ki znova združi Egipt in ustanovi 17. in 18. dinastijo. Najbolj znani faraoni tega obdobja so Amazis I. (prvi faraon novega kraljestva), Hačepsut (ženska-faraon), Tutankamon, Tutmosis III. (pod njim doseže egipčanski imperij največji obseg), Ehnaton (osnuje monoteizem boga Atona), Ramzes II (v bitki pri Kadešu 1274 pr. n. š. podpiše prvo mirovno pogodbo v zgodovini človeštva). Vrhovni bog je Amon-Ra. 1070–656 pr. n. š. TRETJE VMESNO OBDOBJE: Mračna doba. Kraljestvo Kuš premaga Egipt, vladarji 22. dinastije so libijski poglavarji.

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker