Oskarjev Egipt

Arabski jezik Arabski jezik spada v semitsko jezikovno skupino. Moderni arabski jezik se deli na pogovorno ( amiya ) in klasično oziroma knjižno arabščino ( fusha ), med katerima je precejšna razlika. Klasična arabščina je enaka za vse Arabce in se jo vsi učijo v šolah. Ostaja praktično nespremenjena od svojega začetka pred skoraj 1500 leti. Klasična arabščina je hkrati tudi liturgični jezik islama. Današnja knjižna arabščina je t. i. moderna standardna arabščina, ki jo govorijo in pišejo v medijih. Pogovorna arabščina se deli na vrsto regionalnih narečij. Vzrok temu je, da so arabske skupine po veliki širitvi v 7. in 8. st. ostale medsebojno izolirane zaradi naravnih pregrad, hkrati pa so prevzemale vplive najprej podjarmljenih ljudstev, zatem pa še kolonialnih gospodarjev. Tako je dokaj običajno, da govorci enega narečja težko razumejo nekatera druga narečja. Ponavadi prihaja do različnih dialektov celo med mesti znotraj ene države. Ena od izjem je egipčansko narečje, katerega razumejo povsod po arabskem svetu, zahvaljujoč vodilni vlogi Egipta v produkciji filmov, televizijskih nadaljevank in najbolj znanih pesmi. Arabščino govori več kot 200 milijonov ljudi in zaseda četrto mesto med najbolj govorjenimi jeziki. Zaradi visoko razvite arabske znanosti v srednjem veku so evropski jeziki, vključno s slovenščino, prevzeli kar nekaj arabskih besed, zlasti s področja naravoslovnih ved; npr: algebra, algoritem, alkimija, almanah, gazela, žirafa, monsun, sezam … Arabsko abecedo sestavlja 28 osnovnih črk, ki se zapisujejo od desne proti levi. Razlike med tiskanimi in pisanimi črkami ni, ravno tako ne poznajo velikih in malih začetnic. Na splošno ima vsaka črka štiri možne oblike, glede na to, ali se črka pojavi na začetku, na sredini, na koncu besede ali stoji samostojno. Kratki samoglasniki se ne zapisujejo (izjema sta Koran in didaktična besedila), medtem ko dolgi se. Bralec mora tako poznati jezik, da lahko ugane in vstavi manjkajoče samoglasnike.

53

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker