Oskarjev Egipt

Puščava Puščave so območja, kjer je malo padavin in je stopnja izparevanja zelo visoka. Kot posledica je puščava izjemno suho področje z redkimi oblikami življenja. Sušna ali aridna območja so tista, ki prejmejo manj kot 25 cm padavin na leto, polsušna oz. semi aridna pa manj kot 40 cm na leto. Puščava prekriva približno tretjino kopnega na Zemlji. Puščave se širijo ali krčijo zaradi klimatskih sprememb. V zadnjem času pa povzročajo širjenje puščav tudi različne človekove aktivnosti kot je npr. nepravilna raba obrobja puščav, ki povzroči erozijo ali zaslanjanje tal. Puščave glede na nekatere podnebne in geografske lastnosti delimo na vroče, mrzle, polsuhe in priobalne. Črna puščava: Okrog 50 km južno od Baharije se barva tal spremeni v črno. To je začetek Črne puščave, bolj znana kot ‘Sahara Suda’. Tu skozi teče 200 m široka tektonska prelomnica, ki je v pliocenu ustvarila tu verigo manjših gora (vulkanske kamnine, bazalt). Skozi tisočletja je veter brusil črne gore in raznesel kamenje ter črn pesek po tleh. Bela puščava: ‘Sahara al-Beida’ je paradiž za iskalce kamnov in geologe. Leži v depresiji Farafra in je pokrajina nekega drugega sveta. Gre za proizvod tektonike in vetra; veter je arhitekt, pesek pa njegovo orodje. Ta bela kamnina je pravzaprav kreda. Nekje jo je veter tako erodiral, da pokriva bel prah tla 30-50 cm na debelo.

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker