Oskarjev Egipt

deset božjih zapovedi. Na tem mestu danes stoji kapela sv. Trojice. Stara zaveza je skupna vsem trem velikih monoteističnim religijam, zato na Mojzesovo goro množično romajo tako kristjani, muslimani in Judje. Koran obravnava jude in kristjane kot “ljudi iz knjige”, ki so dobili sporočilo pravega in edinega boga, a mu niso ostali zvesti. Mohamed naj bi bil Mojzesov in Kristusov naslednik in zadnji prerok. Samostan svete Katarine Samostan sv. Katarine (Deir Sant Katerin) leži ob vznožju Mojzesove gore na nadmorski višini 1570 m. Zgrajen je bil v času bizantinskega cesarja Justinijana med letoma 527 in 547, pozneje večkrat dozidan in povečan. Načrte zanj je izdelal bizantinski arhitekt Stephanos. Istočasno je bilo zgrajeno tudi obzidje iz sinajskega rdečega granita, obzidje po je debelo med 1,8 do 2,7 m, visoko med 9 in 18 m, stranice pa so dolge med 70 in 80 m, ker se prilagaja konfiguraciji gore. Obzidje služi obrambi, zato ima vogalne utrdbe, skrite vhode in line, skozi katere se zliva vroče olje v času napadov. Samostan sv. Katarine velja za najstarejši stalno naseljeni samostan na svetu, ki ni bil nikoli poškodovan ali osvojen. Zaradi svetopisemske pomembnosti kraja so že v 4. stoletju sem prihajali romarji, tu so se naseljevale in razvijale meniške skupnosti. Justinijan je zato postavil utrjen samostan z namenom, da bi jih ščitil pred napadalci. Že leta 330 je Helena, mati bizantinskega cesarja Konstantina, na mestu gorečega grma dala zgraditi kapelo. Prihod arabskih muslimanov ni ogrozil obstoj samostana. Prerok Mohamed je z odlokom celo poskrbel za varnost menihov. Šele v 11. stoletju je bil samostan posvečen krščanski svetnici in mučenici sv. Katarini. Rodila se je kot Dorothea v Aleksandriji konec 3. stoletja. Šolala se je v antični šoli in se učila filozofije, retorike, poezije, glasbe, fizike, matematike, astronomije in medicine. Bila je silno lepa, iz aristokratske družine in je zavračala vse snubce. Ko jo je sinajski menih poučil o krščanstvu, je postala goreča kristjanka in se prekrstila v Katarino. Umrla je mučeniške smrti. Ker je rimskega

42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker