Oskarjev Egipt

Deset božjih zapovedi: “Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe! Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga! Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! Spoštuj očeta in mater! Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi!

Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! Ne želi hiše svojega bližnjega; ne želi žene svojega bližnjega ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega!” (2 Mz 20,3-17) Skrinja zaveze je bila pravokotna skrinja iz akacijevega lesa, prevlečena z zlatom in opremljena z ročaji za prenašanje. V njej so shranjevali tabli Postave. Bila je vidno znamenje božje navzočnosti med ljudstvom. Hebrejci so jo prinesli s sabo v Kanaan; David jo je prenesel v Jeruzalem in Salomon jo je postavil v tempelj. Ob razrušenju Jeruzalema se je izgubila. V 19. stoletju so dokazali, da je Mojzes res živel in izpeljal Izraelce iz egiptovske sužnosti v času vladanja faraona Ramzesa II. Na pot so se odpravili iz vzhodne Nilove delte (iz mesta Pi-Rameses ali Pitom), prečkali Rdeče morje pri jezeru Timsah ali jezeru Manzala ali jezeru Bardawil. Točna pot po Sinaju ni popolnoma znana: mogoča je južna (Gebel Musa – Eliat – Kadesh-Barnea) ali severna pot (vzporedno s Sredozemskim morjem – Gebel Halal – Kadesh-Barnea). Na vrhu Gebel Muse (Mojzesove gore – svete gore Sinaj – gore Horeb) je Mojzes prejel

41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker