Oskarjev Egipt

zaliv (globok 95 m), na severu leži Sredozemsko morje. Sinajska puščava je tretja največja v Egiptu, takoj za Libijsko (zahodno od Nila) in Arabsko (vzhodno od Nila). Politična pripadnost: Njegova lega med dvema celinama je strateško pomembna, pomembno pa je tudi njegovo bogato rudno bogastvo, zato je Sinaj jabolko spora med Egiptom in Izraelom. Politično Sinaj od leta 1979 po campdavidskem sporazumu pripada Arabski republiki Egipt. Izraelci so morali umakniti svoje čete iz Sinaja. Tako se je zaključilo dolgo obdobje sovražnosti med Egiptom in Izraelom. Združeni Narodi so leta 1979 Sinaj razdelili na tri cone, namestili svoje sile, nadzorovali umik Izraelcev ter tako zagotovili spoštovanje mirovne pogodbe. Leta 1982, ko je silam ZN potekel mandat, je bila ustanovljena neodvisna mednarodna organizacija MFO (Multinational Force and Observers). Ustanovitev so financirale vlade Egipta, Izraela, ZDA z udeležbo Nemčije in Japonske. MFO še danes nadzoruje Sinaj in skrbi, da se spoštujejo določila mirovne pogodbe, da je zagotovljen prost prehod skozi Tiransko ožino in na jug Akabskega zaliva. MFO ima dve bazi: na Sredozemski obali in na jugu v Sharm el-Sheikhu. Ker je po dolgoletnih bojih na Sinaju ostalo okrog 5,5 milijona min, Italija vodi projekt njihovega odstranjevanja. Relief, podnebje in rastje: Puščave na Sinaju so peščene, kamnite, skalnate in gorate. Povprečna letna količina padavin je v puščavskem podnebju manj kot 250 mm. Pomembna so zajetja podzemne vode, ki napajajo mnogotere oaze, v katerih uspevajo palme. Osrednji del Sinaja je gorat. Najvišja gora na Sinaju in obenem tudi v Egiptu je Gebel Katrina (Gora sv. Katarine), visoka 2642 m. Gebel Musa (Mojzesova gora) pa meri 2285 m. Podnebje na Sinaju je tipično puščavsko, poleg tega razgibanost pokrajine vpliva na velike temperaturne razlike: poleti je do 50 stopinj, pozimi je v notranjosti sneg in led. Dnevi so vroči, noči so hladne. Pomlad je čas žuželk, komarjev in muh. Na območjih, kjer so nahajališča podzemne vode, rastejo poleg palm tudi drevesa. Ponekod vidimo šope trav in celo sklenjeno travnato rastje. Geologija in preoblikovanje površja: Geološko je Sinaj

34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker