Oskarjeva osrednja Azija

GOSPODARSTVO: Gospodarstvo Kirgizistana zaznamujejo dediščina sovjetskih časov, z razpadom Sovjetske zveze povezane gospodarske težave, privatizacija, prehod v tržno gospodarstvo, uvedba lastne valute, močna gospodarska in prometna odvisnost od Rusije in regionalno povezovanje. Struktura BDP: 34,5% kmetijstvo, 19% industrija, 46,1 % storitve. BRUTO DRUŽBENI PROIZVOD: 10.49 milijard USD (Slovenija 47 milijard USD) BRUTO DRUŽBENI PROIZVOD PER CAPITA: 2.000 USD (Slovenija 23.400 USD). NARAVNA BOGASTVA: Zaradi raznolikih rud in velikih zalog velja Kirgizistan v svetovnemmerilu za enega od bogatejših rudnih območjih, vendar se zaradi odročnosti nahajališč, slabe prometne dostopnosti in pomanjkanja finančnih sredstev izkorišča le v manjši meri. V državi je eno največjih svetovnih nahajališč zlata. Rudnik pri Kumtorju je sedmi največji rudnik zlata na svetu. Ostale surovine: živo srebro, antimon, svinec, cink, baker, kositer, uranova ruda. Med fosilnimi gorivi je pomemben rjavi premog, ki ga uporabljajo za kritje domačih potreb in kot gorivo v termoelektrarnah. Vir električne energije predstavljajo gorske reke, ki so za gradnjo hidroelektrarn idealne (pomembne so hidroelektrarne grajene na reki Narin). KMETIJSTVO: Najpomembnejša in najuspešnejša gospodarska panoga je kmetijstvo, glavna kmetijska panoga pa je živinoreja. V zadnjem času pridobiva na pomembnosti tudi poljedelstvo, kar je zasluga ureditve namakalnih zemljišč v širokih dolinah na severu države, v nekaterih dolinah na jugu države ter v okolici velikih umetnij jezer. ŽIVINOREJA: Najpomembnejša dejavnost je reja ovac in goveje živine, ki je razširjena v goratemosrednjem in vzhodnemdelu države. Na pašnikih se poleg ovac in goveda pasejo koze in konji. V višjih legah je tudi veliko jakov (redijo jih zameso, mleko in kot tovorne živali). Poljedeljstvo: Glavna poljedelska območja so v Ferganski dolini ter na ravninah ob rekah Ču in Tales. Pomembno je tudi območje okrog jezera Isik Kul. Pridelki so zlasti žito (pšenica, ječmen in oves), bombaž, tobak, riž, soja, sladkorna pesa, krompir. Od sadja in zelenjave najdemo zlasti marelice, melone, lubenice, kumare in buče. Zaradi ugodnih podnebnih in vremenskih razmer se je v zadnjih letih razmahnilo tudi gojenje indijske konoplje in maka.

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online