Oskarjeva osrednja Azija

PODNEBJE: Zaradi lege Kirgizistana v osrčju srednje Azije je njegovo podnebje značilno celinsko. Temperaturne razmere na vznožju gora se komajda razlikujejo od tistih v bližnjih puščavah. Pojavljajo se naslednji podnebni tipi: Topli zmerni podnebni pas (brez redne snežne odeje). • Sušno podnebje: Pozimi povprečna temperatura več kot -3 °C, poleti več kot 22 °C. Pojavlja se le v Ferganski dolini. • Stepsko podnebje: Pozimi povprečna temperatura več kot -3 °C, vsaj štirje meseci imajo temperaturo višjo od 10 °C. Pojavlja se na južni strani jezera Isik Kul. Hladni zmerni (borealni) podnebi pas (z jasno izraženo zimo in poletjem). Srednja temperatura najhladnejšega meseca je manj kot -3 °C, srednja temperatura najtoplejšega meseca pa več kot 10 °C. Poznamo več tipov, od vlažnega (severni in zahodni obronki Nebeškega gorovja), stepskega (Čujska ravnina, dolina reke Tales, obronki Ferganske doline in kotline Osrednjega Nebeškega gorovja) do puščavskega borealnega podnebja (spodnji del Alajske doline in zahodna obala jezera Isik Kul; za območje ob jezeru je značilno, da je brez snežne odeje). Ledeni podnebni pas (povprečna temperatura najtoplejšegameseca jenižjaod10 °C). • Tundrsko podnebje: Pojavlja se v Nebeškem gorovju in Pamirju na nadmorski višini med 3000 m in 5000 m. • Podnebje večnega mraza: Pojavlja se v Osrednjem Nebeškem gorovju in Pamirju, na nadmorski višini več kot 5000 m. VODOVJE: Kirgizistanske reke nimajo odtoka v morje, zato vode odtekajo v slana jezera po nižavjih in kotlinah osrednje Azije. Največji del površja spada v povodje Aralskega jezera, od tega večina v porečje reke Sir Darje in nekaj malega v porečje ALU Darje. V aralsko povodje spada tudi najdaljša kirgizistanska reka Narin (535 km), ki je izredno pomemben vodni vir za namakanje Ferganske doline in pridobivanja električne energije. S Severnega Nebeškega gorovja tečeta reki Ču in Talas, ki se končujeta v puščavi Mujunkum. Delček kirgizistanskega ozemlja spada v povodje jezera Isik Kul, ki nima odtoka. Je slankasto, globokih dobrih 700 m, prostornina jezera vode pa je 1.738 milijard m³. Omeniti je potrebno še jezero Song Kul, ki leži na višini 3.013 m.

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online