Oskarjeva osrednja Azija

NARAVNA BOGASTVA: Dežela je bogata z zemeljskim plinom, nafto, premogom, bakrom, železom in zlatom. Slednjega izvozi kar 22% in se po dobičkonosnosti uvršča takoj za bombažem. Rudniki zlata se nahajajo v Učkuduku, Zeravshanuin Marantau, kjer letno izkopljejo od 70.000 do 100.000 kg zlata. Poleg tega je to bogata dežela z zemeljskim plinom, ki se nahaja na vzhodu države v provinci Karakalpakstan in na jugu v bližini turkmenistanske meje. Leta 1996 je bila tretja največja svetovna proizvajalka zemeljskega plina (7% svetovne proizvodnje, 63 miljard m3, za izvoz 17 miljard m3). Nafta je tudi pomemben vir, le-to pa črpajo v dolini Fergana, v bližini afganistanske meje. V kotlini Arhen pa se nahajajo nahajališča premoga, in tudi tu se Uzbekistan uvršča v sam vrh, saj je četrta svetovna proizvajalka premoga na svetu (6,2 milijonov ton - 1% svetovne proizvodnje). Poleg tega je visoka proizvodnja bakrea in železa, manj je cinka, urana, kositra, ... KMETIJSTVO: Dežela je precej sušna, a doline na vzhodu namakajo, tako da je postalo kmetijstvo najpomembnejša in najuspešnejša gospodarska panoga, še posebej poljedelstvo, ki zaposluje kar 40% vsega zaposlenega prebivalstva. Najpomembnejše je predelovanje bombaža - 45% državnega izvoza, takoj za njim je pa zlato. Druga najpomembnejša kmetijska panoga pa je živinoreja, ki ji je namenjeno kar 80% zemlje. ŽIVINOREJA: Druga najpomembnejša panoga je živinoreja in najpomembnejša dejavnost je reja ovac in goveje živine, ki je razširjena v goratem južnem in vzhodnem delu države. Na pašnikih se poleg ovac (najpomembnejša karakulska pasma, ki po vsej verjetnosti prihaja iz območja Buhare) in goveda pasejo koze, konji in kamele. Fergana je bila dom častitljivih“nebeških konjev”, ki so si jih Kitajci prisvojili, da so lahko premagali nomade, ki so na majhnih konjih vdirali na Kitajsko iz severne strani. POLJEDELJSTVO: Glavna poljedelska območja so v Ferganski dolini ter ob porečju Amu Darje. Pridelki so bombaž, ki predstavlja 45% državnega izvoza, zato so ga poimenovali kar “belo zlato”. Gojenje bombaža je starodavno opravilo Uzbekov, ko so se ukvarjali z gojenjem in proizvodnjo tako sviloprejk kot tudi bombaža. V predsovjetskih časih se je s tem ukvarjala le peščica ljudi, ki je v zadnjem stoletju porasla na najdobičkonosni posel s katerim se ukvarja skorajda četrtina zaposlenega prebivalstva in predstavlja 10% svetovne proizvodnje. Tako ima Uzbekistan produkte svile in uzbeškega ikata.

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online