Oskarjeva osrednja Azija

sistema so prav vse države dočakale slabo pripravljene. Stara politična struktura je obdržala veliko moč, ki je še poudarjena z veliko močjo predsednikov v tamkajšnjih predsedniških republikah. Kmalu so se pričeli kopičiti gospodarski problemi ter posledično različni problemi med etničnimi skupinami in religijami. Kaj kmalu je prišlo do nemirov, uporov in medetičnih konfliktov, ki so še zlasti izraziti prav v Kirgizistanu in Tadžikistanu (tukaj so spori prerasli v pravo državljansko vojno). 2005 ŽAMETNA REVOLUCIJA. Omenjena problematika neustrezne in celo absurdne narodnostne razmejitve se razkriva na primeru Ferganske doline. Njeno razmeroma obsežno dno je zaradi vodnih virov iz zaledja pomembno kmetijsko območje. Tu so tudi precejšnje zaloge nafte in plina. Osrednji del pripada Uzbekistanu, robni deli pa Tadžikistanu in Kirgizistanu. Uzbekistan ima na tadžiškem in kirgiškem ozemlju več eksklav, ki so z matično državo povezane le prek visokih gorskih prelazov. V obeh primerih Uzbeki zasedajo razmeroma majhna, vendar gospodarsko in strateško zelo pomembna območja, kjer imajo precejšen vpliv in interes po prevladi v regiji. Ta interes je leta 2005 povzročil rasne nemire na območju Ferganske doline, ki so se sprevrgli v pravo revolucijo, imenovano Žametna revolucija.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online