Oskarjeva osrednja Azija

Takrat sta mogočni in močni mestni državi Samarkand in Buhara dosegli največji razcvet. Timurlenk pride celo do Ankare, kjer zatre vzpon Osmanov. Na svojih osvajanjih premaga tudi Mamluke in Mongole, najmočnejše borce takratnega časa. Dinastija Timuridov, ki jo ustanovi Timurlenk traja dobrih 130 let. Njegova sinova si razdelita ozemlje: Miranšah dobi Perzijo, Šah Rud Transoksanijo in Khorasan. Timuride kasneje preženejo Uzbeki, ki si prisvojijo vse tri obstoječe kanate. To obdobje je zaznamovani z velikimi umetniškimi, kulturnimi in predvsem arhitekturnimi dosežki, ki so dobro vidni v Uzbekistanu. 16. – 19. stoletje KANATI BUHARA, KHIVA IN KOKAND. Po Timurlenkovi smrti je država razpadla na več emiratov/kanatov. Buharskega kanata so se v 16. stoletju polastili Uzbeki, ki so se preselili iz območja Jeniseja. Postali so najštevilčnejša ter gospodarsko, politično in versko najvplivnejša etnična skupnost. Kani in emirji vseh treh kanatov so vladali kot fevdalni despotje. Osrednja Azija je posledično postala izolirana in je doživela gospodarski padec, deloma tudi zaradi zamiranja Svilene ceste, saj so se trgovske poti v Evropi preusmerile na morje. Vsi trije kanati so se poskušali združiti, da bi postali gospodarskomočnejši in stabilnejši, a jim žal to ni uspelo. Konec 19. stoletja so namreč prišli pod rusko upravo, ki je vse od 16. stoletja dalje prevzemala Džingiskanovo zapuščino. Dokončno je Rusom to uspelo konec 19. stoletja. Leta 1924 so iz teh treh kanatov nastale sovjetske socialistične republike, današnje samostojne in neodvisne države Osrednje Azije. 19. stoletje – 20. stoletje RUSKA EKSPANZIJA. Rusija je območja zdajšnje Orednje Azije osvojila v drugi polovici 19. stoletja, kar je dodobra spremenilo gospodarsko, prebivalstveno in politično sestavo regije. Pri osvajanju tega ozemlja, ki je bilo za Rusijo pomembno predvsem zaradi lege na poti proti ››toplemu morju«, surovinske baze in varovanja ››mehkega trebuha Rusije«, se je soočila z britanskimi strateškimi interesi, ki so si prizadevali zavarovati zahodni bok Indije. “Velika igra” (obdobje rivalstva med britansko Indijo in takratno še carsko Rusijo) je povzročila priključitev osrednje azijskih držav Rusiji ter združitev Pakistana in Indije. Postavljene so bile meje med tema dvema velikima imperijema, ki sta se borila za svoje interese na tujem ozemlju. Britanci so konec 19. stoletja zakoličili meje svojega imperija zaradi intenzivnega širjenja Rusije, ki je imela pod svojo oblastjo vse več ozemlja. Vse današnje države Osrednje Azije so bile do konca 20. stoletja pod rusko oblastjo.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online