Aškerčevi asi 2022-23

O beležili smo evropski dan jezikov

Angleščina/slovenščina - V primerjavi s slovenščino je angleščina težja, ker ima več časov, kar 12. Tudi njena izgovorjava je težja, ker ne moreš natančno določiti, kako se pravilno izgovarjajo besede, ni pravil. Pri slovenščini se večinoma besede izgovorijo tako, kot so napisane. Vendar angleščina nima dvojine in besede nimajo spola. - Slovenščina je moj najljubši jezik. Južnoslovanski jeziki so najlepši. - Slovenščina je težja zaradi sklanjatev. Angleščina - Meni najljubši jezik, ker ima bogato besedišče in nešteto sopomenk. Je vedno razvijajoča se, vsak dan vstopajo nove besede. - Veliko besed, ki vstopajo iz ene besedne vrste v drugo. Voda je samostalnik in glagol hkrati - water, to water something. - Je lahka, ker je tako globalni jezik, da se ga lahko naučiš že, če gledaš filme. - Ni pravil, kar se tiče izgovorjave - zapis »ough« se bere na različne načine npr: tough, dough, cough, through. - V angleščini se lažje izrazim.

82

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker