Aškerčevi asi 2022-23

DEJAVNI SMO

Naša šola, Gimnazija Antona Aškerca (Šolski center Ljubljana), je partnerska šola v dvoletnem Erasmus+ projektu ChemDM – Chemical Dancing Models. Koordinator projekta je Prirodoslovna škola Vladimira Preloga iz Zagreba, partnerski šoli pa sta še SOU Gimnazija “Mirche Acev” Prilep iz Severne Makedonije in Střední průmyslová škola chemická Pardubice iz Češke. Cilj projekta je izdelava novega kurikuluma za fakultativni predmet 3D svet kemije, pa tudi razvoj digitalnih veščin in kompetenc profesorjev in dijakov. Predmet, ki je zasnovan kot

61

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker