Aškerčevi asi 2022-23

Gimnazija A ntona A škerca v očeh 4. l etnikov

Katarina Lutar, 2. a

Svojo pot na GAA sem začel kot vsi - prestrašen fazan, ki ni povsem prepričan v svojo odločitev in ki ne pozna nikogar. Prvo leto je minilo hitro, po prvotnem šoku so se začela spletati prijateljstva in kmalu smo postali zelo povezan razred. Marsikdo je podcenjeval zahtevnost gimnazijskega programa in tako nas je bilo v 2. letniku občutno manj. Sledilo je obdobje pouka na daljavo, ko je večina bolj kot šolske probleme reševala probleme z računalniki. Kar se je spet pokazalo na koncu leta, ko je bilo nemalo dijakov obsojenih na popravne izpite. Tretji letnik je bil moj daleč najljubši, saj je bil razred majhen, znotraj razreda pa smo se vsi dobro razumeli. V 3. letniku so tudi profesorji pokazali nekaj usmiljenja in tako nas je velika večina napredovala v zadnjo četrtino šolanja. Po opravljenem 4. letniku, se nameravam vpisati na Filozofsko fakulteto, študij arheologije. Kar se tiče GAA, svoje odločitve ne obžalujem. Edino, kar mi je žal je, da se nisem na svoji poti več učil.

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker