Skulpture Franc Solina 2021

KOLOFON Franc Solina, Skulpture 2012–2020, 2. izdaja Franc Solina, Sculptures 2012–2020, 2nd edition Galerija DLUL, 28. 10. 2020–22. 11. 2020 Zaradi COVID-19 omejitev / Due to COVID-19 restrictions 28. 10. 2020–20. 12. 2020 Odprto za obiskovalce / Open to public 19.–20. 12. 2020 Katalog izdal / Published by Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) Zanj / Represented by Mojca Zlokarnik, Franc Solina Koordinatorica projekta / Project coordinator Mojca Zlokarnik

Besedilo / Text Narvika Bovcon Kurator / Curated by Narvika Bovcon Lektorica / Language editing Barbara Jurič Prevajalka v angleščino / English translation

Arven Šakti Kralj Szomi Fotogra je / Photographs Franc Solina Oblikovanje / Design Narvika Bovcon

Tisk / Print Studio DTS Naklada / Circulation Tisk na zahtevo / Print on demand Cena / Price 7€ Ljubljana, 2021 Publikacija je v digitalni obliki prosto dostopna / e digital version of this publication is freely available http://zalozba.fri.uni-lj.si/solina2021.pdf DOI: 10.51939/0001 Izvedbo razstave so omogočili / Exhibition was supported by

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online