Skulpture Franc Solina 2021

Ameba / Amoeba , 2015, 25 x 19 x 19 cm, prodnik / pebble

Srednjepermski grödenski karbonatno kremenov prodnati peščenjak z rdečo - hematitno pigmentacijo veziva. Te kamnine pripadajo tektonski enoti Južne Karavanke v zgornjem toku Savinje, ki se nahajajo vse od Matkovega kota na zahodu do pod Smrekovca in proti vzhodu v Paški Kozjak. / Middle Permian carbonate quartz pebbly sandstone with the red – hematitic pigmented cement. is type of rocks belong to the tectonic unit of Southern Karavanke in the upper part of the Savinja river ow, which are found from the area of Matkov kot on the west to the foothills of Smrekovec and further to the east into the area of Paški Kozjak.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online