Skulpture Franc Solina 2021

Dva ureza / Two Cuts , 2017, 25 x 15 x 10 cm, prodnik / pebble

Oligocenski kristaloklastični tufski peščenjak je nastal z usedanjem in cementacijo drobnozrnatega vulkanskega pepela z odlomki belih kristalčkov Na-Ca plagioklazov sproščenih iz lave v eksplozijskih erupcijah smrekovškega vulkanizma. / Oligocene crystallo-clastic tu aceous sandstone was formed with the sedimentation and cementation of ne-grained volcanic air-fall ash with fragments of Na-Ca plagioclases liberated from lava in explosive eruptions of Smrekovec volcanism.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online