Skulpture Franc Solina 2021

Kataložna zapisa o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

Tiskana knjiga: 730(497.4):929Solina F. SOLINA, Franc

Franc Solina : skulpture = sculptures : 2012-2020 : [Galerija DLUL, 28. 10. 2020-22. 11. 2020] / [besedilo Narvika Bovcon ; prevajalka v angleščino Arven Šakti Kralj Szomi ; fotogra je Franc Solina]. - 2. izd. = 2nd ed. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov : Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI), 2021 COBISS.SI-ID=53817347 ISBN 978-961-7059-08-3 (Fakulteta za računalništvo in informatiko)

E-knjiga: COBISS.SI-ID=53258243 ISBN 978-961-7059-07-6 (Fakulteta za računalništvo in informatiko, pdf)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online