Skulpture Franc Solina 2021

Oligocenski tufski brečasti peščenjak s sploščenimi odlomki plovca in andezita. Piroklastična kamnina je po izvoru vulkanska, saj njeni sestavni deli izhajajo iz izlivnih in eksplozivnih vulkanskih izbruhov, po nastanku pa sedimentna, saj je nastala s procesom usedanja. / Oligocene tu aceous breciia sandstone with fragments of pumice and andesite. Piroclastic rock is volcanic by origin, as it’s constituents originate in e usive and explosive volcanic eruptions, and sedimentary by the process of formation, as was formed by the process of sedimentation.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online