ŠCLJ Bilten SSKŠ

KEMIJSKI TEHNIK Kemijski tehnik je lep in zanimiv poklic, ki zahteva poleg teoretičnega in strokovnega znanja tudi nekaj ročnih spretnosti, za katere niso potrebne posebne nadarjenosti, ker se jih lahko priučimo.

PREDMETNIK KEMIJSKI TEHNIK / SSI

Obvezno / izbirno

Oznaka Programske enote

Skupno št. ur Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

487 383 417

24 19 20

Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Matematika Tuji jezik Umetnost Zgodovina Geografija Sociologija Psihologija

68

3 5 3 3 3 6 3 7 9 9 4 3 4 3 4

102

68 68 68

Izbirno Izbirno Izbirno

140

Fizika

Obvezno Obvezno Obvezno

70

P11 P12

Biologija

340

14

Športna vzgoja

Skupaj A

2143

100

B – Strokovni moduli M1

136 170 170 340 238 68

Splošna in anorganska kemija

Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno Obvezno

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Fizikalna kemija Organska kemija Kemijsko računstvo

17 12

Laboratorijska in analizna tehnika

Kemijska tehnika

68 68 68 68

Tehniško varstvo okolja Kemijska informatika Podjetništvo in trženje

M10 Materiali

272 272 204 204

14 14 11 11

M11 Analizna kemija

Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno

M12 Polimerni materiali in tehnologije M13 Kemijski tehnološki procesi

M14 Papirniška tehnologija

M15 Upravljanje naprav in procesov v industriji

68

3

Skupaj B

1666

86

Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Praktični pouk

750

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu Praktično usposabljanje z delom

152

6

D – Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Odprti kurikulum

352

14

578

30

4387 902 4739 4891

216

Skupaj pouka (A+B+E)

36

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

230 236

Skupaj (A+B+Č+D+E)

4

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

240

Skupaj kreditnih točk

136

Število tednov izobraževanja v šoli

4

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

11

Število tednov interesnih dejavnosti Skupno število tednov izobraževanja

151

9

SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA LJUBLJANA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online