ŠCLJ Bilten SSKŠ

PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA / SSI

Obvezno / izbirno

Oznaka Programske enote

Skupno št. ur Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

487 408 417 204

24 20 20 10

obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Matematika Tuji jezik I Tuji jezik II Umetnost Zgodovina Geografija Psihologija

70

3 5 3 3 6 3

102

70 70

140

Fizika Kemija

70

P10 P11

340

14

Športna vzgoja

Skupaj A

2378

111

B – Strokovni moduli M1

340 204 102 136 102 170 136 102 102

17 10

Varovanje ljudi in premoženja

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

Tehnično varovanje

5 6 5 8 6 5 5 3 3

Varnost in zdravje pri delu

Varstvo pred požari

Nadzorovanje storitev varovanja

Delovanje VNC in intervencije

Kazniva dejanja in kriminalistika

Varovanje javnih zbiranj Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk Varovanje v logistiki

68 68

M10 M11

izbirno izbirno

Varovanje informacijskih sistemov

Skupaj B

1462

70

Od tegaminimalno za: C – Praktično izobraževanje v šoli Praktični pouk Č – Praktično usposabljanje z delom Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

568

23

304

12

D – Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti E – Odprti del kurikuluma Odprti kurikulum

352

14

518

29

4358 872 4710 5014

210

Skupaj pouka (A+B+E)

35

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

224 236

Skupaj (A+B+Č+D+E)

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

240

Skupaj kreditnih točk

132

Število tednov izobraževanja v šoli

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom Število tednov interesnih dejavnosti Skupno število tednov izobraževanja

8

11

151

8

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online