ŠCLJ Bilten SSKŠ

STROJNI TEHNIK Strojni tehnik ima široko znanje s področja energetike, robotizacije, računalniških načrtovanj in konstruiranj, mehatronike in sodobnih obdelovalnih postopkov. Je zanimiv in iskan poklic.

PREDMETNIK STROJNI TEHNIK / SSI

Število kreditnih točk

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Oznaka Programske enote

A – Splošnoizobraževalni predmeti P1 Slovenščina

487 383 417

24 19 20

obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno

P2 Matematika P3 Tuji jezik P4 Umetnost P5 Zgodovina P6 Geografija P7 Sociologija P8 Psihologija

68

3 5 3 3 3 6 3 7 6 3 6 3 7 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8

102

68 68 68

izbirno izbirno izbirno

140

P9 Fizika P10 Kemija

obvezno obvezno obvezno

70

340

14

P11 Športna vzgoja

Skupaj A

2143

100

B – Strokovni moduli M1 Tehniško komuniciranje M2 Načrtovanje konstrukcij M3 Poslovanje in organizacija M4 Učinkovita raba energije

140 140

obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno obvezno

70

140

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje Delovanje krmilnih in električnih komponent

70

M5

140 140 105 158 158 158 158 158 158 158 158

M6

M7 Obdelava gradiv

M8 Spajanje gradiv in toplotna obdelava obvezno

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

M9

izbirno

M10 Računalniško podprte tehnologije

izbirno

Orodja in naprave za množično proizvodnjo Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

M11

izbirno

M12

izbirno izbirno izbirno izbirno izbirno

M13 Avtomatizacija in robotika

M14 Energetski sistemi

M15 Načrtovanje stavbnih instalacij

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

M16

Skupaj B

1577

75

Od tega za praktično izobraževanje v šoli: C- Praktično izobraževanje v šoli Praktični pouk Č – Praktično usposabljanje z delom Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

454

19

304

14

D – Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti E – Odprti del kurikuluma Odprti kurikulum Skupaj pouka (A+B+E)

352

14

595 4315 4667 4971 758

33

208

33

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

222 236

Skupaj (A+B+Č+D+E)

4

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

240

Skupaj kreditnih točk

131

Število tednov izobraževanja v šoli

8

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

11

Število tednov interesnih dejavnosti Skupno število tednov izobraževanja

150

5

SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, KEMIJO IN VAROVANJE LJUBLJANA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online