ŠCLJ Bilten SSKŠ

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,

KEMIJO IN VAROVANJE Aškerčeva 1 • 1000 Ljubljana

(01) 24 11 644

Ravnatelj: Tajništvo:

(01) 24 11 668 Svetovalna služba: (01) 24 11 646

ssks@sclj.si www.str-kem.sclj.si

2

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online