ŠCLJ Bilten SSKŠ

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA Aškerčeva 1 • 1000 Ljubljana

(01) 24 11 644

Ravnatelj: Tajništvo:

(01) 24 11 668 Svetovalna služba: (01) 24 11 646

ssks@sclj.si

www.strojna.sclj.si

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online