Oskarjevi Gruzija in Armenija

Armenske številke so se zapisovale s prvimi 36 črkami, kolikor je štela prvotna armenska abeceda. Zapisovale so se izključno z velikimi črkami. Uporabljale so se od začetka 5. stoletja, ko je armenska pisava nastala, do 8. ali 9. stoletja, ko so jih nadomestile »arabske številke«. Občasno so se uporabljale tudi pozneje, npr. za zapisovanje letnic in za podobne stvari, kot pri nas še danes uporabljamo rimske številke. 36 črk se je razdelilo v 4 skupine po 9 črk. Prvih 9 črk je predstavljalo enice med 1 in 9, naslednjih 9 črk desetice med 10 in 90, naslednjih 10 črk stotice med 100 in 900, zadnjih 9 črk prvotne armenske abecede pa tisočice med 1000 in 9000. Z armenskimi številkami je torej bilo mogoče zapisati naravna števila med 1 in 9999, ničle ni bilo mogoče zapisati. Števke se zapisuje od leve proti desni, začenši s števkami z največjo utežjo. V vsakem številu se lahko pojavi le en predstavnik vsake vrstice iz zgornje tabele. Na mestih, kjer bi v zapisu z arabskimi številkami morali zapisati števko 0, ne napišemo ničesar in nadaljujemo s števkami z nižjimi utežmi. Primeri zapisa števil:

= 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5 = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2

= 2004 = 2000 + 4 = 120 = 100 + 20

= 50 ARMENSKA APOSTOLSKA CERKEV

Armenska apostolska cerkev ali armenska pravoslavna cerkev je ena od prvotnih orientalskih pravoslavnih cerkva. Ime je dobila, ker naj bi po legendi Jezusova apostola Jernej in Tadej prinesla krščanstvo v Armenijo. Nekateri jo imenujejo tudi gregorijanska cerkev po Gregorju Razsvetljevalcu (Iluminatorju), ki je leta 301 takratnega armenskega kralja Trdata III. spreobrnil v krščanstvo in mu gre tako največ zaslug, da je le-to postalo državna vera. Armenska cerkev se je začela odmikati od enotne krščanske cerkve že leta 373, ko je takratni kralj Pap sam imenoval novega katolikosa (poglavarja armenske apostolske cerkve), ne da bi ga prej na posvetitev poslal v Cezarejo. Do nesoglasij je prišlo na kalcedonskem koncilu glede vprašanja monofizitizma. Na kalcedonskem koncilu so obsodili

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online