Oskarjevi Gruzija in Armenija

ARMENSKI JEZIK IN PISAVA Armenščina velja za samostojno vejo indoevropskih jezikov s precej neindoevropskimi prvinami, ki se je govorila na območju Kavkaza in današnje vzhodne Turčije ter Irana. Deli se na vzhodno in zahodno armenščino, ki se ločita po izgovarjavi nekaterih črk in nekoliko po besedišču ter načinih spreganja glagolov. Prvo govorijo v današnji Republiki Armeniji, Gorskem Karabahu in v Iranu, drugo pa so do začetka 20. stoletja govorili na območju današnje vzhodne Turčije. Po izgonu armenskega prebivalstva iz Anatolije zahodno armenščino govorijo le še nekateri izseljenci po svetu. Armenščina se zapisuje z armensko abecedo, ki jo je ob začetku 5. stoletja zasnoval Mesrob Maštoc in se uporablja še danes. Prvotna abeceda je štela 36 črk, pozneje (med 10. in 12. stoletjem) so ji na koncu dodali še tri črke, ki so olajšale zapis tujk. Prvotnih 36 črk se je nekaj časa (do uvedbe arabskih številk v 8. ali 9. stoletju) uporabljalo tudi za zapis armenskih številk.

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online