Oskarjevi Gruzija in Armenija

GOSPODARSTVO Zaradi naravne lege Armenija nikoli ni bila kmetijska dežela. Večje poudarke je namenjala trgovini, obrti in kasneje industriji. V času sovjetskega planskega gospodarstva je razvila moderen industrijski sektor. Po osamosvojitvi je velike agro-industrijske komplekse nadomestila z manjšimi, tako da jim je uspelo zajeziti hudo revščino. Zajezili so tudi inflacijo, stabilizirali valuto in do danes privatizirali večino malih in srednjih podjetij. Zaradi političnih konfliktov z Azerbajdžanom in Turčijo je Armenija še vedno močno naslonjena na Rusijo in armenske delavce, ki denar iz tujine pošiljajo domov. NARAVNA BOGASTVA: nekaj nahajališč zlata, baker, molibden, cink, boksit. BDP per capita: 5900 USD (Slovenija 27.900 USD). STOPNJA NEZAPOSLENOSTI: 7,1 %. SESTAVA BDP: 19 % kmetijstvo, 33 % industrija, 48 % storitve. KMETIJSTVO: V kmetijstvu je zaposlenih 46 % delovne sile, prispevajo pa 19 % BDP. Armenija je bila prva med sovjetskimi republikami, ki je zemljo privatizirala. Spremljajoče dejavnosti, kot so predelava hrane in rastlinjaki, pa so večinoma ostali v državni lasti. Vulkanska zemlja je sicer rodovitna, a teren mnogokrat nedostopen in padavin premalo. Pridelujejo pšenico in ječmen, veliko zemlje je namenjene pašnikom, s pomočjo namakanja pa v dolini reke Aras pridelujejo tudi fige, granatna jabolka, marelice, breskve, orehe in olive. INDUSTRIJA: V industriji je zaposlenih 16 % delovne sile, ki prispeva 33 % BDP. Že pred osamosvojitvijo je bila Armenija pretežno industrijska država. Danes so najpomembnejše panoge kemična, prehrambena in tekstilna industrija, proizvodnja strojev in elektronskih naprav. Te panoge pa zadnje čase dopolnjujejo tudi obdelava dragih kamnov in izdelava nakita ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Izvoz: Surovo železo in baker, ostale kovine, minerali, živila, energija; največ v Rusijo, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Gruzijo, Bolgarijo in ZDA. Uvoz: Zemeljski plin, nafta, tobačni izdelki, živila, diamanti; največ iz Rusije, Kitajske, Ukrajine, Turčije, Nemčije, ZDA in Irana. STORITVE: Ta sektor že 10 let hitro narašča. Danes je v storitvah zaposlenih 38 % delovne sile, ki k BDP prispeva 48 %. Turizem je hitro

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online