Oskarjevi Gruzija in Armenija

GEOGRAFIJA Armenija leži v Južnem Kavkazu, na križišču vzhodne Evrope in zahodne Azije. Dežela leži v gorah med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom, do katerih pa nima dostopa. Obsega severni del Armenske planote, ki ima večino nadmorske višine med 1400 in 1800 m, sekajo pa jo medgorske kotline. Na severnem robu planote je gorovje Mali Kavkaz, ki je tektonskega nastanka in poteka vzdolž meje z Gruzijo in Azerbajdžanom. Najvišji vrh je Aragac s 4095 m nadmorske višine. Njihov nacionalni simbol je gora Ararat, ki pa se nahaja v današnji Turčiji. Na jugu, na meji s Turčijo in Iranom, je rodovitna dolina reke Arks. Okoli 50 % države leži nad 2000 m nadmorske višine in le 3 % pod 650 m nadmorske višine. Reke in jezera: Na vzhodu države je veliko sladkovodno jezero Sevan, katerega površina se sicer iz leta v leto manjša, a še vedno spada med največja visokogorska jezera. Pomembna reka je Razdan, ki teče iz jezera, izliva pa se v mejno reko Aras, ki teče proti Kaspijskemu jezeru. PODNEBJE: V večini Armenije je celinsko podnebje, z vročimi poletji in mrzlimi zimami ter skromnimi padavinami, ki padejo večinoma spomladi in jeseni. V višjih legah je podnebje gorsko, z nekaj več padavin.

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online