Oskarjevi Gruzija in Armenija

GRUZIJCI (KARTVELEBI) Gruzijci (sami se imenujejo Kartavelebi) so ljudstvo z okoli 4,5 milij. ljudi, ki večinoma živijo v Gruziji (3,5 milij.), preostali milijon pa jih živi v Turčiji, Rusiji, ZDA, Iranu in drugod. Spadajo v južnokavkaško raso, običajno visoki s temnorjavimi lasmi, rjavimi očmi in »beš« kožo, čeprav so tudi skupine Gruzijcev (posebno v gorah), kjer prevladujejo svetli lasje in svetlo modre oči. Po izročilu naj bi bil praoče Kartvelijskega ljudstva Kartlos, pravnuk Noetovega sina Jafeta. Grki in Rimljani pa so jih imenovali Kolhijci (ob Črnem morju) in Iberci (vzhodna Gruzija). Šele v 10. stol. kralj David združi obe ljudstvi in od takrat lahko govorimo o Gruzijcih. Glavnina Gruzijcev je kristjanov in pripadajo avtokefalni gruzijski pravoslavni cerkvi, ki je nastala v 4. stol. Ponašajo se, da so bili med prvimi, ki so krščanstvo sprejeli kot uradno vero. Nekaj gruzijskih skupnosti je tudi muslimanov. Za Gruzijce pravijo, da so nekoliko robati in nezaupljivi, z dobrim smislom za humor in živahni ljudje. Gruzijci se uveljavljajo v svetu umetnosti: glasba, film, teater, slikarstvo, literatura, poezija … Gruzijska identiteta izhaja iz štirih glavnih virov: da živijo na svoji zemlji že od nekdaj, • da imajo svoj jezik in pisavo, • da imajo lastno in pestro zgodovino, • da imajo svojo gruzijsko pravoslavno cerkev že več kot 1600 let. Gruzinci se delijo na 3 glavne skupine: Vzhodni Kartveli (največ današnjih Gruzincev), Zani (zahodna Gruzija) in Svani (severozahodna Gruzija). Znotraj teh pa je še veliko etničnih podskupin. Čeprav se Gruzinci radi identificirajo z regijami, v katerih živijo, pa so vsi po vrsti zavedni in narodno enotni. To jim je v preteklosti (in danes ni nič drugače) omogočalo preživetje.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online