Oskarjevi Gruzija in Armenija

PRIHOD IN NADVLADA RUSOV 1801-1918 Vse to pa je začela spreminjati nova imperialna sila s severa - krščanska carska Rusija. Rusija si je želela zavezništva z Gruzijo, a njihova prioriteta so bile vojne z Osmanskimi Turki, tako da je Gruzijo večkrat pustila nezaščiteno pred Perzijci. A obrniti se niso mogli na nikogar drugega. Izgubili so krono, a po drugi strani je Rusom uspelo premagati Perzijce ter Osmanom iztrgati precejšnje gruzinsko ozemlje. Gruzija je bila po dolgem času spet združena, a na račun svoje neodvisnosti. Leta 1864 je bilo ukinjeno tudi tlačanstvo in gruzinsko plemstvo se je bilo primorano odpovedati svojim privilegijem, kar je med njimi povzročilo val nezadovoljstva. Ker dežela na prehod na nov sistem ni bila pripravljena, sprememba ni povzročila zadovoljstva niti med kmeti, saj se je revščina med njimi nadaljevala. Še največ so pridobili priseljenci, večinoma Armenci, saj je bilo tisto nekaj trgovine in industrije, ki je že obstajala, v njihovih rokah. Je pa nezadovoljstvo s carsko avtokracijo, armensko ekonomsko dominacijo in izgubo neodvisnosti njihove pravoslavne cerkve povzročilo razvoj v nacionalnem gibanju. JOSIP VISARIJONOVIČ STALIN se je rodil kot Ioseb Džugašvili leta 1878 v Goriju v Gruziji kot sin čevljarja. Na začetku 20. stoletja se je pridružil socialno demokratski stranki in sledil Leninu. Večkrat je bil tudi aretiran in leta 1913 dosmrtno izgnan v Sibirijo. Po koncu oktobrske revolucije je bil izpuščen in še isto leto postal komisar za narodnostna vprašanja, dve leti kasneje pa ljudski komisar za kontrolo državnih služb. Prevzel je tudi ime Stalin (Jekleni mož). Leta 1927 je v Sovjetski zvezi prevzel popolno oblast. Poudarjanje industrializacije in kampanje proti kulakom sta bili glavni vodili takratne politike. V času, ko je bil na oblasti, je bilo veliko ljudi izgnanih v delovna taborišča v Sibiriji, mnogi so umrli. Eno glavnih vlog je igral tudi po drugi svetovni vojni, ko je skupaj s Churchillom in Rooseveltom krojil podobo takratnega sveta in je Sovjetska zveza postala ena izmed dveh svetovnih velesil. Umrl je marca 1953.

KRATKOTRAJNA NEODVISNOST 1918-1921 Po oktobrski revoluciji in smrti carske družine je Gruzija 26. maja 1918 razglasila neodvisnost in ustanovila Demokratično republiko Gruzijo.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online