Oskarjevi Gruzija in Armenija

KRATKA ZGODOVINA

PRAZGODOVINA Na tleh današnje Gruzije so že v stari kameni dobi živeli predniki človeka. Zaradi ugodnih pogojev za življenje se je tu zgodaj razvila agrikultura in te kraje štejejo za zibelko civilizacij. V bronasti in železni dobi so ljudje poseljevali predvsem doline rek in trgovali ter se tudi spopadali s sosednjimi plemeni in ljudstvi. V 3. tisočletju p. n. š. se je etnična in jezikovna skupnost s tega območja razdelila na več vej, iz katerih so se razvili tudi štirje osnovni jeziki: gruzinski (vzhodno-kartvelski), migrelijski, lazijski in svanski. ZGODNJI KRALJESTVI KOLHIDA IN KARTLI Kot rezultat geografskih in kulturnih razlik sta nastali na tleh današnje Gruzije dve kraljestvi. Na zahodu so se plemena povezala med seboj v kraljestvo Kolhida, na vzhodu pa v kraljestvo Kartli, kot se je imenovalo najmočnejše pleme, ki je prevzelo oblast (v grški in rimski literaturi je bilo to kraljestvo znano pod imenom Iberija). Kraljestvi sta skupaj s sosedami postali arena za dolgotrajne konflikte med glavnimi silami območja. V 6. stoletju p. n. š. so bili najmočnejši Perzijci, dokler jih ni v 4. stoletju p. n. š. premagal Aleksander Veliki, čigar nasledniki so s svojo kulturo tu pustili precejšen pečat. V 1. stoletju p. n. š. sta Kolhida in Kartli prišli pod oblast Rimskega cesarstva in nadaljnja stoletja so zaznamovali boji, ki so se odvijali med Rimljani in ponovno močnimi Perzijci. SPREJEM KRŠČANSTVA Pred prihodom krščanstva so v Kolhidi in Kartli prakticirali zoroastrizem in mitraizem, ki sta se zlila s starodavnimi gruzinskimi verovanji. V prvi polovici 4. stoletja (viri govorijo o letih med 317 in 330) je bila Kartli med prvimi državami na svetu, ki je kot državno vero sprejela krščanstvo. To je tudi pomenilo, da se je naslonila na Vzhodno rimsko cesarstvo in s tem dobila zaveznika v boju proti Perzijcem in kasneje v 7. stoletju tudi proti muslimanskim Arabcem, ki pa so kljub temu zasedli Tbilisi, tu ustoličili svojega emirja in zavladali.

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online