Oskarjeva Velika Britanija

JEZIK Jezik, ki je navadno eden od elementov, ki združujejo narod, je imel na Škotskem ravno nasprotno vlogo. Prebivalci Škotskega nižavja so govorili angleški jezik , prebivalci Škotskega višavja pa galščino , jezik keltskega izvora, ki se od angleščine precej razlikuje. Galščina (orig. Gaelic ) ima samo 18 črk abecede: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T in U, medtem ko angleščina pozna tudi črke: J, K, Q, V, W, X, Y in Z. Besede v galščini in angleščini si med seboj niso niti malo podobne. Ker sta si jezika med seboj tako različna, se prebivalci različnih delov Škotske med seboj niso mogli razumeti, razen če so se drugega jezika naučili. Taka jezikovna razlika seveda ni mogla pripomoči k medsebojnemu zbliževanju prebivalcev. Angleščina je skozi zgodovino postala močnejša in pomembnejša in je danes najbolj razširjen in tudi uradni jezik na Škotskem. Galščina je bila skozi stoletja vse manj v uporabi in danes ni več nepogrešljivi del škotske narodne identitete. Tekoče jo danes govori le 2 % prebivalcev (največ na zahodnih otokih). V zadnjih letih število ljudi, ki govorijo galščino, počasi narašča. Vse več je tudi iniciativ za oživljanje jezika: mnogi so se ga začeli učiti, oznake v parlamentu so v obeh jezikih (angleščini in galščini), parlamentarci imajo možnost razpravljati v obeh jezikih, škotska izvršna oblast ima celo ministra, ki je med drugim zadolžen tudi za galščino. Pojavljajo se tudi zahteve po uvedbi obveznega učenja galščine v šolah in uvedbi galščine kot drugega uradnega jezika. Vendar so ti procesi še na začetku in tudi naraščanje števila galsko govorečega prebivalstva je prepočasno, da bi lahko govorili o uspešni ponovni oživitvi jezika. Škotščina (tretji jezik, ki naj bi bil v uporabi na Škotskem; ni le narečje angleščine, saj vsebuje besede, ki niso le anglo-saksonskega izvora, precej jih izvira iz skandinavskih jezikov, francoščine, flamščine, galščine in bretonščine) je nekoliko bolj razširjena kot galščina. Največ se jo uporablja v Nižavju, vendar tudi tam v neki mešanici z angleščino, ki je formalni jezik na Škotskem. Škotščino se uporablja v neformalni komunikaciji, včasih pa je bila široko uporabljana tudi v literaturi, predvsem v pesništvu (največji škotski pesnik Robert Burns je pisal v škotščini).

80

Made with FlippingBook - Online catalogs