Oskarjeva Velika Britanija

KLANI Na Škotskem so v zgodovini klani igrali močno vlogo, saj so predstavljali prave Škote, ki so se vedno hoteli zoperstaviti angleški kroni. Škotski klan (iz galske besede clann , ki pomeni otroci, družina) je socialna organizacija, specifična za Škote. Klan daje občutek pripadnosti in identitete in je pomembna sestavina škotske družbe. Pripadniki klana verjamejo v pripadnost skupnemu predniku, ustanovitelju klana. Identificirajo se z določenim geografskim območjem, kjer je večina pripadnikov klana v preteklosti bivala. Pomemben je tudi simbol ter grad ali utrdba, kjer je prebival vodja klana. Večina klanov ima svoj lasten vzorec tartana, s katerim se izraža pripadnost klanu. Klan ima tudi svoj lasten moto, običajno v latinščini. Klani se delijo na tiste s poglavarji ( chieftain ) in na klane brez njih, t.i. oborožene klane ( Armigerous clan ). Posamezni klani so se skozi zgodovino cepili na posamezne veje, tako da obstajajo klani z istim imenom. Klan so sestavljali vsi, ki so se nahajali na teritoriju poglavarja. Sčasoma, s stalnimi spremembami klanskih meja, selitvami ter spremembami oblasti, je tako klan sestavljala velika skupina ljudi, ki si niso bili v sorodu in ki so imeli različne priimke. Pogosto so ljudje, ki so živeli na območju nekega klana, s časom sprejeli priimek klana. Poglavar klana je lahko sprejemal druge družine v klan, prav tako pa je imel pravico izgnati iz klana kogarkoli, vključno s člani svoje lastne družine. Članstvo v klanu gre preko priimka. Priimek se ne prenaša s poroko ženske. Tako so otroci pripadniki očetovega klana, ne materinega. Vendar so primeri, ko so posamezniki prevzeli priimek matere z namenom, da prevzamejo mesto poglavarja. KILTI Kilt je moško krilo, del škotske narodne noše, izdelano iz škotskega karirastega volnenega blaga, imenovanega tartan, in slovi po raznobarvnih karirastih vzorcih. Različni karirasti vzorci so poimenovani po različnih škotskih klanih, ki so jih nosili v preteklosti in je bil to njihov vidni razpoznavni znak pripadnosti klanu. Še danes vsaka škotska družina ve, potomci katerega klana so in kateri je njihov vzorec.

72

Made with FlippingBook - Online catalogs