Oskarjeva Velika Britanija

ZGODOVINA Ozemlje današnje Škotske je bilo poseljeno že vse od konca zadnje ledene dobe pred približno deset tisoč leti. Nemirna severna plemena, med katerimi so bili glavni Pikti in so živela na današnjem območju Škotske, so neuspešno poskušali podjarmiti že Rimljani. V obdobju rimskega imperija je bilo ozemlje današnje Škotske znano pod imenom Kaledonija (Caledonia). To se še danes uporablja kot pesniško ime zanjo. Kaledonija je dobila ime po Kaledoncih, ki so bili del britanskega keltskega ljudstva Piktov. V rimskem obdobju so Rimljani poimenovanji Škotska (latinsko Scotia ) in Škoti (latinsko Scoti ) uporabljali za Irsko in Irce, ne za Kaledonijo. Približno sto let po odhodu Rimljanov na istem ozemlju obstajajo štiri kraljestva, ki so sovpadala s štirimi ljudstvi: Pikti naj bi bili keltskega izvora in so nadzorovali največ ozemlja, saj so živeli na Škotskem višavju ter v delu Škotskega nižavja, ime pa so jim dali Rimljani, saj so pred vsakim bojem poslikali svoja telesa. Škoti so bili keltskega izvora, priselili pa so se z območja severne Irske (ki se je tedaj imenovala Scotia ), bili so kristjani in govorili galski jezik. Tudi Britanci so bili keltskega izvora, govorili pa so podoben jezik kot prebivalci Walesa. Rimljani so po njih poimenovali cel otok. Angli so se priselili iz Nemčije in govorili angleško. Na začetku 6. stoletja so se Škoti (keltsko pleme, ki je živelo v severovzhodni Irski) preselili na območje današnje grofije Argyll. Ustanovili so malo kraljestvo Dalriadu. S seboj so prinesli krščanstvo, ki se je počasi širilo med Pikti in drugimi plemeni. 843 – sredi 9. stoletja Keeneth MacAlpin na ozemlju Višavja ( Highlands ) združi Škote in Pikte v en narod; ustanovi se združena galsko-piktska država, ki se je v galskem jeziku imenovala Rioghachd na h-Alba, Kraljevina Alba, ki so jo Anglosasi, predniki Angležev, imenovali Kraljevina Škotov ( Kingdom of Scotland ), prebivalcem pa so nadeli ime Škoti, zajemala je velik del današnje države. Prvi, ki je združil prebivalce na današnjem ozemlju Škotske, je bil kralj Duncan leta 1034, ki mu je uspelo povezati Škote, Pikte in Britance. Do 12. stoletja tako v okvir Škotske pridejo tudi anglosaško govoreči deli Northumbrie - današnje Nižavje ( Lowlands ), kjer leži zdajšnja prestolnica Edinburg. (Pozneje v okvir Kraljevine Škotske pridejo

57

Made with FlippingBook - Online catalogs