Oskarjeva Velika Britanija

igralca in pisca iger vodilne igralske skupine. Okrog leta 1610 se je vrnil v domači kraj in šest let kasneje tu tudi umrl. Kljub zelo številčnemu obisku pa je mestu uspelo ohraniti pridih iz umetnikovih časov. Mesto je živahno kulturno središče in je s svojimi črno-belimi hiškami pravi muzej tudorske gotike. WILLIAM SHAKESPEARE Skoraj petdesetletni Shakespeare je okrog leta 1612-13 zapustil London in se vrnil v rojstni kraj. Morda se je vsega naveličal in želel uživati v miru, kar si je gotovo zaslužil, tako gmotno kot moralno. Tudi slave je imel takrat že dovolj, saj ga je zgodovinar Camden že leta 1605 imenoval za genija takratnega časa. Morda se je dokončno preselil v Stratford šele po 29. juniju 1613, ko je med predstavo Henrika VIII. zgorelo gledališče Globe. Po poroki svoje druge hčerke je napisal oporoko, v kateri je za glavna dediča določil prvo hčerko in njenega moža, ženi pa zapustil le posteljo. Shakespeare po letu 1614 rodnega kraja ni več zapustil. Bolehal je in na svoj domnevni rojstni dan, 23. aprila 1616 tudi umrl. Na nagrobni plošči, pod katero leži, so vklesani štirje stihi, ki naj bi jih sam napisal in ki se v proznem prevodu glasijo: „Dobri prijatelj, Jezusu na ljubo ne grebi po prahu, ki je tu zaprt. Blagoslovljen mož, ki prizanaša tem kamnom, in preklet bodi vsak, ki bi vznemirjal moje kosti“. V steno na levi pa je v marmor vklesan njegov kip s papirjem in peresom ter v skrbno izklesani gosposki obleki. Hamlet je Shakespearjeva največkrat predvajana igra ter hkrati tudi najdaljša. Ocenjuje se, da je igra uprizorjena vsako minuto v dnevu nekje na svetu. Vsak režiser igre se mora odločiti, katero izmed treh verzij teksta (ki se med sabo kar precej razlikujejo) bo uporabil. Lahko pa tudi „zmiksajo“ verzije med sabo. Najstarejša zabeležena uprizoritev Hamleta se je odvijala na krovu ladje The Dragon , ko je bila zasidrana na obali Sierra Leone leta 1607. Igralci so bili člani posadke, ki so igro uprizorili za zabavo visokega dostojanstvenika na obisku.

43

Made with FlippingBook - Online catalogs