Oskarjeva Velika Britanija

STONEHENGE Svetovno znano predzgodovinsko konstrukcijo je v času od 3500 do 1500 pr.n. št. zgradilo ljudstvo iz mlajše kamene dobe in ga v bronasti dobi dogradilo. Nekateri izmed umetelno klesanih kamnitih blokov izvirajo iz valižanskih gora. Vsako leto se tu zberejo številni, ki ob koledarskem začetku poletja izvedejo Pozdrav soncu. Glavni kamen ponazarja združitev sonca in lune, za katera je veljalo, da sta si nasprotnika in zato se ne pojavljata hkrati na nebu. Tudi plemena, ki so pripadala kultu sonca ali lune, so si bila med sabo sovražna. Stonehenge naj bi oboje združil. Ob določenem času v letu se skozi okence, ki ga tvorijo kamniti krogi okoli glavnega kamna, pojavi sonce, malo više nad tem okencem pa luna. Krogi ali henge so bili prvotno izdelani iz lesenih debel, kasneje iz kamnov, ki so postavljeni po nekih astronomskih pravilih. Okrog Stonehengea so tumuli ali grobne gomile, kjer so bili pokopani tedanji velikaši. Gomile so bile prekrite z apnom in so bile takrat zelo bele, danes pa so skoraj „naravno čudo“, saj na njih rastejo rastline, ki jih ne najdete nikjer drugje v okolici. AVEBURY Aveburyski krog je približno 40 km stran od Stonehengea in je eden od največjih kamnitih krogov. Znotraj velikega kroga je še nekaj manjših, menda astronomsko postavljenih. Kamni niso tako lepo oblikovani kot tisti v Stonehengeu, so pa ženski in moški, postavljeni eden poleg drugega. Bližnja vasica je tudi izredno lepa in vse naokrog je čutiti mir in neko umirjeno energijo.

40

Made with FlippingBook - Online catalogs