Oskarjeva Velika Britanija

informacijskih in komunikacijskih tehnologij, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energij in vojaška industrija. Veliko vlogo imata tudi transport in avtomobilska industrija, ki predstavlja kar 15,4 % evropske proizvodnje avtomobilov. Storitveni sektor, ki ustvari kar 78 % BDP in zaposluje 79 % delovne sile, je gonilna sila gospodarstva. Med glavne storitvene dejavnosti spadajo finančne in bančne storitve ter zavarovalništvo. Londonski City je največji finančni trg v Evropi, ki se enakovredno kosa z New Yorkom. GOSPODARSKA POLITIKA VLADE: Gospodarska politika se po krizi normalizira z izredno ohlapno denarno politiko in izjemnim omejevanjem proračunske porabe. Realna rast BDP se je v letu 2013 povečala, vendar bo vlada kljub temu le s težavo uskladila svoje cilje zmanjšanja primanjkljaja in trajnostnega okrevanja v srednjeročnem obdobju. Vzdržno uravnoteženje gospodarstva se bo zavleklo preko obdobja napovedi. Do sredine leta 2015 je v središču volilne kampanje prevladovala razprava o kratkoročnih vidikih ekonomske politike, predvsem glede zmanjšanja primanjkljaja in življenjskih stroškov. Povečuje se evro skepticizem, zato je izstop ZK iz EU realna možnost. Premier David Cameron je v predvolilni kampanji v primeru ponovne izvolitve obljubil referendum o izstopu iz EU za leto 2017. Vodja laburistov, Ed Miliband, pa je izjavil, da bi tak referendum razpisal le v primeru, če bi bilo predlagano, da se na Bruselj prenesejo dodatna pooblastila. Ekonomska politika je še vedno daleč od normalizacije, z rekordno nizkimi obrestnimi merami, z doslej še ne videno intervencijo centralne banke, povišanim fiskalnim primanjkljajem in stalno podporo finančnemu sektorju. Gospodarstvo je v robustni fazi okrevanja, vendar je na mestu previdnost glede srednjeročne vzdržnosti, zlasti glede na pomanjkanje napredka pri spremembi ravnotežja gospodarstva stran od zasebne potrošnje v smer naložb zasebnega sektorja in izvoza. Stopnja brezposelnosti je v letu 2013 dosegla 7,6 %. V letu 2014 naj bi se znižala na 6,5 %, na podobnih, malo nižjih ravneh naj bi ostala tudi v letih 2015 in 2016. Inflacija je v letu 2013 dosegla 2,6 %, za leto 2014 je EU napovedala 1,8 % inflacijo. V letih 2015 in 2016 naj bi inflacija znašala 2,1 % in 2,2 %.

11

Made with FlippingBook - Online catalogs