Oskarjeva Turčija

ŠTEVILKE

bir iki

onbir oniki yirmi

yüz

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 20 30 40 50 60 70 80 90

100 200 300 415

iki yüz üç yüz

üç

dört

otuz kırk

dört yüz on beş

beş altı

bin

1.000

elli

1.000.000 milyon

yedi sekiz

altmış yetmiş seksen doksan

dokuz

on

10

evet - da lütfen – prosim hayır – ne teşekür ederım / teşekkürler / mersi – hvala anlamadım – ne razumem

YAVAŞ YAVAŞ – počasi počasi Tuvalet nerede? – Kje je WC? var mı? – imate?

bay – moški bayan – ženska var – imamo, yok – nimamo istiyorum – želim ne kadar? / kaç para? – koliko stane? çok pahalı – predrago

67

Made with FlippingBook - Online magazine maker