Oskarjeva Turčija

O VESOLJNEM POTOPU. Ko je Bog videl, da so ljudje hudobni in izprijeni, se je odločil, da bo Zemljo temeljito očistil. Ker je bil Noe edini pravičen in neo porečen mož svojega rodu, se je Bog odločil, da mu da možnost preživetja. Dal mu je navodila za izgradnjo velikanske ladje, ki jo danes poznamo pod imenom Noetova barka. Ladja je bila namenjena za Noetovo družino (Noeta, njegovo ženo, njegove tri sinove in njihove žene) pa tudi za živali: Bog je izrecno naročil Noetu, da mora na ladjo vkrcati sedem živali vsake vrste, kar jih živi na kopnem, in eno mora darovati. Po tem je Bog poslal na Zemljo vesoljni potop. Voda je za 40 dni prekrila vso Zemljo in uničila vse kopensko življenje, razen ljudi in živali na Noetovi barki. Nato je začela voda upadati in barka je nasedla na vrhu gorovja Ararat. Ko se je potop končal, je Bog sklenil zavezo z Noetom in z vsem naslednjimi rodovi. Obljubil je, da na svet ne bo več poslal vesoljnega potopa, ljudem pa je ukazal, da ne smejo jesti živali, ki so še krvave, in da tudi ne smejo preliti človeške krvi. Kot znamenje zaveze je Bog postavil mavrico, ki povezuje nebo in Zemljo. PALAČA ISAKA PAŠE Palačo je dal konec 18. st. zgraditi Isak paša, lokalni fevdalni poglavar (formal no pod osmanskim nadzorom). Od tu je lahko nadzoroval trgovske poti. Ar hitektura je mešanica raznih stilov: seldžuški, perzijski, gruzijski, armenski in baročni osmanski slog. Palača je bila zgrajena bolj za zabavo kot za obrambo. Harem ima 14 spalnic in slavnostna dvorana s stebri je s pomočjo ogledal na rejena tako, da so se ženske lahko udeležile slavja, ne da bi jih gostje videli. V 19. st. je bila tu v času osmansko-ruske vojne kasarna, tu je spalo tudi do 400 vojakov; takrat so izginila velika in dragocena okna, uničenih je bilo veliko marmornatih stebrov in rezbarij iz alabastra. Nasproti palače so na skalnatem pobočju vidni ostanki stare urartske trdnjave. Legenda pravi: Kurdski poglavar je naročil armenskemu arhitektu, naj mu zgradi najlepšo rezidenco na svetu. Ko je mojster delo končal, ga je pogla var pohvalil za njegovo mojstrovino, potem pa mu je dal odsekati roke, da ne bi mogel nobenemu drugemu vladarju zgraditi česa podobnega ali lep šega. Poglavarja je doletela pravična kazen – umrl je, ker ga je pičila kača.

50

Made with FlippingBook - Online magazine maker