Oskarjeva Turčija

TRABZON Mesto naj bi ustanovili grški trgovci iz Mileta. Dolgo časa je bilo mesto po membno trgovsko središče na svileni poti, kjer so se srečevali trgovci iz Irana, Kavkaza, Benetk in Genove ter tukaj trgovali s svilo, platnom in volno. Po 4. križarski vojni je leta 1204 mesto postalo središče Komnenskega cesarstva, enega od naslednikov propadajoče bizantinske države. Iz tega časa je ostala ohranjena cerkev sv. Sofije. Leta 1461 so mesto zavzeli Osmani, na območje se je preselilo precej Turkov, ki so dodali zadnji pečat etnični pestrosti Lazov, Armencev in Grkov. Konec 1. svetovne vojne je bil Trabzon eno od središč armenskega genocida oz. preseljevanja (Turki govorijo o preseljevanju Armencev), v 20 letih pa se je v okviru zamenjave prebivalstva izselila tudi večina Grkov. Danes ima mesto okoli 240.000 prebivalcev in še vedno naj bi obstajala manjša grška muslimanska skupnost. Kulinarična specialiteta Trabzona so sardele oz. po turško »hamsi«. Glavna pridelka tega območja sta danes čaj in tobak. Seveda pa ne smemo pozabiti na uspešno lokalno nogometno društvo Trabzonspor, edini klub v Anatoliji, ki je poleg slavnih treh klubov iz Istanbula (Fenerhbahče, Galatasaray in Bešiktaš) večkrat osvojil prvo mesto v turški superligi. PONTSKI GRKI Izraz Pont se nanaša na splošno na vse Grke, živeče ob obalah Črnega mor ja, nanaša pa se tudi na območje , ki so ga tekom zgodovine osvojili Perzijci, Rimljani, Mongoli, Gruzijci, Rusi in Turki. Pontski jezik (Rumca) je daljna različi ca grškega jezika, ki se je zaradi geografske oddaljenosti v procesu jezikovne evolucije precej spremenil. Pontskih Grkov naj bi bilo danes okoli 3 milijone, živijo pa v Grčiji, Gruziji, Armeniji, Rusiji, Ukrajini, Kazahstanu in Turčiji. Neka teri Ponti so še zadržali grško ortodoksno vero, drugi so sprejeli islam. Zgodovinski pregled. Začetki grške prisotnosti na Črnem morju so pove zani z grško mitologijo. To je območje, kjer je plul Jazon z Argonavti, ko je iskal zlato runo (okoli 1200 pr. n. št.). Prva znana grška kolonija je bil Sinop, okoli 800 pr. n. št.. Območje so naselili trgovci iz jonskega Mileta. S časom je število grških naseljencev rastlo in tako je vzdolž črnomorske obale rastlo tudi število kolonij. Trgovina med grškimi kolonijami je cvetela, prav tako tudi z domačini, ki so naseljevali pontsko zaledje. Kmalu je Trebizond prevzel vodilno vlogo med kolonijami in postal srce pontske grške kulture. Območje se je razvilo v kraljestvo leta 281 pr. n. št. pod Mitridatom I. Pontskim. Mitridat VI Veliki je razširil meje svojega kraljestva do Bitinije, Krima in Propontisa

39

Made with FlippingBook - Online magazine maker