Oskarjeva Turčija

ANATOLIJA EĞIRDIR – ANATOLSKI BLED

Ime mesta in jezera, ki ležita na višini okoli 950 m. Egirdirsko jezero je 4. naj večje naravno jezero v Turčiji in zavzema okoli 470 km². Mesto pa je znano po bazi komandosov, po številnih jabolčnih nasadih in po izdelkih iz vrtnic, ki jih gojijo v bližini – najdemo vrtnične kreme, parfume ter celo marmelado. KONYA Je najbolj sveto muslimansko mesto v Turčiji , kajti tu je pokopan Mevlana. Če turški musliman ne more na romanje v Meko, velja, naj pride vsaj v Konyo. Mesto je zato med bolj konzervativnimi mesti in odstotek zakritih žensk je tu precej visok. Mesto je zelo staro, Hetiti so ga imenovali Kuvana, Rimljani pa Iconium (Iko nija - mesto ikon). Svojo slavo in razcvet je mesto doživelo v 12. in 13. st., ko je bila tu prestolnica seldžuškega imperija . V tistem času je živel Mevlana. Mesto je danes eno večjih turških mest, saj ima več kot milijon prebivalcev. Legenda pravi, da je v času Pavlovega obiska v Ikoniji tu živela deklica po imenu Tekla. Ker so jo Pavel, njegova predavanja in krščanski nauk zelo prevzeli, se je odločila, da postane kristjanka, da prekine zaroko ter ostane devica. Starši so jo jezni zatožili in obtožena je bila na sežig, a se je čudežno rešila - ogenj se je ni dotaknil. Pobegnila je in šla za Pavlom. Tudi pozneje se je v Antiohiji čudežno rešila iz najrazličnejših smrtnih muk. Čeprav je dočakala visoko starost in umrla naravne smrti, pa so jo zaradi prestanih mučenj razglasili za mučenico. MEVLANA Mevlaninih sedem nasvetov: V radodarnosti in pomoči drugim bodi kot reka, v sočutju in milini bodi kot sonce, v odpuščanju napak drugim bodi kot noč, v jezi in besu bodi kot smrt, v skromnosti in ponižnosti bodi kot zemlja, v strpnosti bodi kot morje, obstajaj takšen, kot si, ali bodi takšen, kot izgledaš!

30

Made with FlippingBook - Online magazine maker