Oskarjeva Turčija

LIKIJA Je pokrajina, ki leži med Dalyanom in Antalyo ter obsega ozek pas strme obale in težko prehodnega gorovja Taurus. Še 100 let nazaj so bili ti kraji povezani z ostalim svetom le prek morja. Likijci so sloveli kot dobri pomor ščaki in pirati, kot robusten vojaški narod, ki jim je bila njihova samostojnost nadvse pomembna. Svojo samostojnost so zadržali zelo dolgo, šele Rimljani so jih uspeli dokončno podjarmiti. Njihova družba je temeljila na matriar hatu, njihova pisava pa še danes ni razvozlana. Antična mesta so bila zaradi skupne obrambe med seboj povezana v Likijsko ligo 23 mest. Glavno mesto je bil Xanthos. Legenda pravi, da si je perzijski general Harpag hotel podjarmiti Likijce in osvojiti njihovo prestolnico Xanthos. Ko so Likijci videli, da so Perzijci v boju veliko močnejši in da bodo premagani, so v sredini mesta zažgali veli ko grmado, vse ženske z otroki so se pognale v ogenj, vsi moški pa v boj do zadnjega. To je presunilo perzijskega generala in svoji vojski je ukazal osvojeno mesto zapustiti. Dal je poiskati prebivalce mesta, ki so se v času vojskovanja nahajali izven mesta in jim dal svobodo, za katero so njihovi someščani dali življenje. Podobna zgodba naj bi se ponovila, ko je obmo čje osvajal rimski general Brut … in tudi njega naj bi Likijci ganili do solz. KALKAN IN KAŠ Sta dve prijetni letoviški mesti na strmi likijski obali. Tu se masovni turizem ne more razvijati, ker enostavno ni dovolj prostora za hotele, restavracije … Zato sta kraja obdržala prijetno vzdušje majhnih uličic in tradicionalne gradnje. Mesti sta priljubljeni letovišči za Turke srednjega in višjega sloja. Le streljaj od Kaša leži otok Meis. Čeprav leži tik ob turški obali, je otok grški, vendar od grške celine najbolj oddaljen. SIMENA Majhna vasica, ki sicer leži na celini, a je še danes dostopna le z ladjico po morju ali po pešpoteh. Na vrhu vasi se dviga lepo ohranjena bizantinska trdnjava, znotraj nje pa majhen, v skalo vklesan teater. Za obzidjem najdemo številne likijske sarkofage s pokrovi v obliki narobe obrnjenega čolna. Na dru gi strani zaliva, ob otoku Kekova, leži potopljeno mesto , ki je zaradi potresa danes deloma pod morjem. Vidimo lahko obrise hiš, stopnice …

29

Made with FlippingBook - Online magazine maker