Oskarjeva Turčija

ISLAM Beseda islam pomeni poslušnost in mir s predanostjo božji volji. Islam pomeni podreditev bogu, musliman pa je tisti, ki je podrejen bogu. Pripadni ki islama se imenujejo muslimani, kar pomeni pokorni. Na svetu je približno 1,3 milijarde muslimanov; največ jih živi na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki in v nekaterih delih Azije. Islam je za krščanstvom druga najbolj razširjena religija, število vernikov pa se najhitreje povečuje. Muslimani imajo nekatere nazore o bogu in zgodovini enake kot judje in kristjani. Najpomembnejši dogodek v muslimanski zgodovini je razodetje božje besede Mohamedu v začetku 7. stoletja. Mohamed se je rodil približno leta 570 v Meki, ki leži v današnji Saudovi Arabiji. Meka je bila romarsko središče za različne vernike, ki so častili mnogo bogov, kipce, idole … Abrahamova vera v enega boga, ki je bila nekoč razšir jena v Arabiji, se je sčasoma izgubila. Mohamed se je večkrat umaknil v votlino na gori Hiri v bližini Meke, kjer je v miru premišljeval. Ko je bil star okrog 40 let, je doživel prvo razodetje. Bog ga je nagovoril prek nadangela Gabrijela in mu povedal, da je izbran za njegovega poslanca in naj ljudem pripoveduje. Od takrat dalje je Mohamed doživljal razodetja in sporočilo prenašal ljudstvu. V Meki je začel Mohamed širiti svoje osrednje sporočilo, da ni boga razen Boga (Boga imenuje Alah, kar v arabščini pomeni edini bog). Ljudi je kmalu začel zanimati njegov nauk, vendar so se politični voditelji zbali njegove priljubljenosti in mu začeli sovražno nasprotovati. Ogrožena sta bila njihov način življenja in ekonomski položaj, saj je Mohamed razglašal, da so pred bogom vsi enaki, in ljudem dajal napotke za življenje, ki so bili močno drugačni od tedanjih navad. Končno so bili pritiski tako močni, da je Mohamed leta 622 s skupnostjo svo jih privržencev zbežal v Medino. Potovanje je znano kot hidžra ali selitev in je tako pomemben dogodek, da muslimani z njim začenjajo svoje koledarsko štetje. Po islamskem koledarju smo zdaj v 15. stoletju. Dve leti pred Mohame dovo smrtjo (leta 632), so muslimani zavzeli Meko in jo razglasili za središče islama. Mohamed ni imel moških potomcev, zato vlogo voditelja skupnosti prevzame njegov najboljši prijatelj Abu Bakr, ki je bil prvi kalif. Najpomemb nejši so prvi štirje kalifi: Abu Bakr, Omar, Osman in Ali – ti so muslimansko vero razširili čez ves Arabski polotok. Sredi 7. stoletja se je islam razširil od Atlantskega oceana do Indije, kalifi pa so se preselili v tedanja kulturna sredi šča: najprej v Damask, pozneje v Bagdad, Kairo in Istanbul.

12

Made with FlippingBook - Online magazine maker