Oskarjeva Španija

SPLOŠNE FRAZE

ŠPANSKO

Ali govorite angleško?

Habla usted ingles?

Ne razumem veliko španščine.

No hablo mucho espanol.

Razumem.

Comprendo.

Ne razumem.

No comprendo.

Da. Ne.

Si.

No.

Prosim. Hvala.

Por favor. Gracias.

Hvala lepa.

Muchas gracias.

Ni za kaj.

De nada.

Dobro jutro. Dober dan. Dober večer. Lahko noč. Nasvidenje.

Buenos dias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches.

Adios.

Kako ste?

Como esta usted? Muy bien. Y usted?

Zelo dobro. Pa vi?

Oprostite.

Lo siento.

Kje? (je)

Donde? (esta)

Kako? Kdaj?

Como?

Quando?

Kaj?

Que?

Zakaj?

Por que?

Kdo?

Quien?

Kje je stranišče? Zgubil sem se. Koliko stane?

Donde estan los servicios?

Me he perdido. Quanto cuesta?

Od kje ste?

De donde es usted? La cuenta, por favor!

Račun prosim!

75

Made with FlippingBook - Online magazine maker