Oskarjeva Španija

vulkan Teide sveta gora in so ga častili kljub temu, da je bil vhod v njihov pekel. Na osrednjem delu pobočja rastejo kanarski bori, na višjih delih pa kaldera omogoča zaščito za bolj občutljive vrste, kot na primer kanarsko cedro in bor. Na tem območju raste 168 različnih rastlinskih vrst, med

katerimi jih je 33 endemičnih za Tenerife. Je eden najbolj obiskanih parkov v svetu.

64

Made with FlippingBook - Online magazine maker