Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

ZGODOVINA ODKRIVANJE

Azori so bili neposeljeni vse do 15. stoletja. Prvi zapisi o sedmih otokih iz osrednje in vzhodne skupine so bili omenjeni v Medici Atlas iz leta 1351. Manj kot stoletje pozneje pa se je začela portugalska doba veli kih odkritij in začela so se osvajanja Madeire (1419), Azorov (1427) in Zelenortskih otokov (1456-60). Ni zagotovo znano kdo, niti kdaj, je odkril otoke za Portugalce. Med šte vilnimi zgodbami in miti pa se je najbolj razširila ta, ki govori o pomor ščaku Goncalu Velhi Cabralu, ki je odkrival v službi Henrika Pomorščaka. Prvi otok, ki so ga dosegli 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovze tja, so poimenovali Santa Maria, Cabral pa je postal guverner. Sao Miguel je odkril pobegli suženj, ki je splezal na vrh hriba in od tam zagledal večji otok v daljavi. Tega so naselili leta 1444. Po naključju so neznani mornarji zagledali še tretji otok in ga kot takega poimenovali »tretji«, kar terceira pomeni v portugalščini. Druga znana zgodba pravi, da je Henrik Pomorščak poslal na morje ka ravele, da bi našli otoke. Našli so jih 5 in jih poimenovali Santa Maria, Sao Miguel, Terceira, Faial in Pico. Največ zaslug pa pripisujejo portugal skemu pomorščaku Diogu de Salvesu za odkritje prvega otoka - Santa Maria leta 1427. Flores in Corvo sta bila odkrita zadnja. NASELITEV Naseljevanje otokov je potekalo na tipičen srednjeveški način. Kralj Afonso V. je otoke podaril svojemu nečaku Henriku Pomorščaku, moj stru vojaškega reda Avis. Ta red je zagotavljal finančno podporo za odkrivanja, v zameno pa so dobili zemljo za naselitev in izkoriščanje. Henrik Pomorščak je nadzoroval administracijo, obrambo, sodstvo in davke, imel monopol nad mlini, soljo in pečmi za peko kruha, kralj pa je ohranil nadzor nad običaji, določenimi davki in smrtno kaznijo. Preden so otoke poselili z ljudmi, so pripeljali govedo, koze in prašiče, da so zagotovili preživetje za bodoče naseljence, hkrati pa začeli s čišče njem rastja, ki je na gosto poraščalo deželo. Prvi naseljeni otoki so bili Santa Maria, Sao Miguel in Terceira okrog 1450.

66

Made with FlippingBook HTML5